Elhunytak a Jászságban

A több évtizedes temetkezési gyakorlatunk során tapasztaltuk, a törvényi előírások mellett, fontosságát a temetői nyilvántartásoknak. Gyakran a családok sincsennek tisztában ki, melyik sírt, esetleg kriptát váltotta meg, mikor jár le a sírhely megváltás. Ki jogosult a sír vagy a kripta felett rendelkezni? Van amikor családon belüli nézeteltérést eredményez a sírhely, a kripta feletti rendelkezés megállapítása. Ezért célul tűztük ki, hogy az általunk üzemeltetett temetőkben lévő sírhelyek, elhunytak nyílvántartását feldolgozzuk, a kor technikai lehetőségeit kihasználva a nyílvántartást korszerűsítjük és több éves fejlesztői munkával egy egyedülálló temetői térkép, sírhely- és elhunyt nyílvántartást hoztunk létre, amit az interneten a lakosság számára  elérhetővé tettünk.

A Jászságban több temetőt üzemeltetünk. A temetői nyilvántartás feldolgozását azonaban különböző szinten végezzük. Van ahol teljes körűen, van ahol csak részlegesen történt meg a feldolgozás.

A teljes körű feldolgozást négy temetőben kezdtük meg és végezzük folyamatosan: 

Jászberény:          Szent Imre temető

                              Fehértói temető

                              Új temető

Jászárokszállás:   Római katolikus temető

Részleges feldolgozás: csak légi felvétel készült:

Jászberény:           Református temető

Jászfényszaru:      Alsó temető

                               Felső temető

Jászkisér:              Református temető: légi felvétel és részleges temetőkönyvi adatfelvitel

                               Katolikus temető

A teljes körű temető nyilvántartás során első lépésként a temetőkről légi felvétel készült, majd a sírokról külön-külön fotó.  Az így kapott adatokat egészítettük ki és végezzük folyamatosan a temető  nyilvántartási adatokkal. Ez egy nagyon hosszú folyamat és a pontossága függvénye a rendelkezésre álló nyílvántartási adatok pontosságának. Az adatfeldolgozás mintegy 100 éves, egyes esetekben hosszabb időszakra nyúlik vissza és gyakran tapasztalunk pontatlanságot, rossz adatot.

Ezért előfordulhat, hogy az interneten Önök által látható sir nyilvántartási adat nem helyes vagy nem naprakész, pl. új temetés esetén, vagy sírkő felújítás, készítés nem lett aktualizálva.

Ezúton kérjük a Tisztelt Látogatók segítségét, hogy ha a temető nyilvántartásban pontatlanságot, hiányosságot tapasztalnak, azt jelezzék felénk az alábbi elérhetőségen: itt, vagy személyesen a központi irodában, vagy az érintett temető gondnokánál.

Fontos: Szükség lehet a sírmegváltás igazolására is, amit legyenek szívesek magukkal hozni.

Célunk a temetők értékeinek  megőrzése és ezen keresztül a neves elődeink sírhelyének fenntartása az utókornak és az életútjuk bemutatása.

Ennek érdekébe létrehoztuk a Neves személyiségek  gyűjteményét, ahol az életútjuk vagy munkásságuk rövid megismerése mellett meglehet keresni a sírjukat is, és a temetőt is ahol, nyugszanak.

Tudjuk, hogy ez a felsorolás nem teljes, hisz nehéz meghatározni azt kört, akiket itt lehetne, kellene megjelentetni.

Ismét kérjük az Önök segítségét, ha úgy ítélik meg, hogy van olyan személy, akinek az életútját itt illene bemutatni és a sírhelye fellelhető, azt jelezze felénk.

Megköszönjük Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatójának és Besenyi Vendel helytörténeti kutatónak a munkáját, akik Sugárné Koncsek Aranka: "Jászberény temetői" könyvét is felhasználva összeállították a Neves személyiségek körét, életútjukat bemutatják és a sírjuk helyének azonosításában segítettek.

A Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klub vezetősége a Jászberényi Helyőrség elhunyt katonabajtársainak emlékére Kegyeleti Naplót készített.

A Naplóban szereplő elhunytakat és sírhelyeiket ebben a menüpontban mutatjuk be.

<body> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9005294-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </body>