Blénessy János - (1886 - †1971)

Tanítóképző intézeti tanár, múzeumigazgató. belényesi Blénessy János földrajz-történelem és testnevelő tanár, Gyertgyószentmiklós szülötte. Csurgón, majd Sárospatakon volt tanár, 1929. október 6.-tól pedig nyugdíjazásáig a jászberényi tanítóképzőben. Alapelve: „Öntudatos és elkötelezett polgár az lehet, aki ismeri hazája és városa földrajzát és történetét.”

A városba érkezése után elkezdte helytörténeti kutatómunkáját. De nemcsak kutatott, hanem a megszerzett ismeretek birtokában elkezdte azok publikálását. Cikkei a képző értesítőjében, a Jász Hírlapban és a Jász Múzeum Évkönyveiben egymás után jelentek meg. Több önálló kiadványa is jelent meg.

A Jász Múzeum körül csoportosult kutató gárdához tartozott. Neki még volt lehetősége olyan dokumentumokban kutatni, azokat kijegyzetelni, melyek azóta a háború, a háború utáni időkben és 1956 viszontagságai következtében elvesztek, vagy megsemmisültek. 1947-1950. között a Jász Múzeum igazgatója volt. Nevéhez fűződik az 1944-ben elrejtett múzeumi kincsek restaurálására és újbóli kiállítása. Sírja a Fehértói temetőben találhatóTakátsy kripta

<body> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9005294-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </body>