Adatvédelmi nyilatkozat

1. A Selena Kft. honlapja temetkezéssel, kegyeleti szolgáltatásokkal, temetők és elhunytak adataival kapcsolatos információt és képeket tartalmaz. Az elhunytakról csak annyi adat közlése történik, amit a temetőben sétálva bárki olvashat a sírokról. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előbbiekkel kapcsolatos információkat és képeket talál.

 2. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért a Selena Kft felelősséget nem vállal.

 3. A honlap által linkelt oldalak esetleges jogsértő tartalmáért a Selena Kft. nem tartozik helytállási kötelezettséggel, azonban mindent megtesz azért, hogy az ilyen weboldalakra vezető linkeket haladéktalanul eltávolítsa

4. A Selena Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap létrehozása, üzemeltetése és a fejlesztése során különös figyelmet fordít a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseiben foglaltak betartására.

Ennek megfelelően a Selena Kft. az általa kezelt személyes adatokat előre közölt céljuknak megfelelően kezeli, csak az érintett kifejezett kérésére, vagy előzetes beleegyezésével teszi közzé, illetve adja át harmadik személyeknek, ide nem értve a jogszabályban vagy végrehajtandó bírósági- ill. hatósági határozatban foglalt kötelezettség teljesítését. Amennyiben a Selena Kft. - tudtán vagy akaratán kívül - a honlapon a fenti elvektől eltérően, vagy az érintett akarata ellenére kezel személyes adatot, erről való tudomásszerzés, illetve kifejezett kérés esetén az adatot haladéktalanul megsemmisíti

 5. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon keresztül, vagy a Honlap bármely szolgáltatásának igénybevétele során vagy a Honlapon feltüntetett e-mail címek bármelyikét használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Selena Kft. kezeli és archiválja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatközlő kérelmére a Selena Kft tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

 6. A Selena Kft nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 7. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk részben vagy egészben szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. A honlap bármely részének másolásával kapcsolatban minden jog fenntartva. Tilos az oldalon szereplő tartalmak feldolgozása és értékesítése.

<body> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-9005294-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> </body>